Your Single Point Of Truth

Golfspot & Partners in Golf: Customer Data Platform

Beheer op één plek al je klantddata.

Nu we meer en meer overschakelen van all-in-one Golf Management software naar gespecialiseerde software applicaties is het hebben van een goede centrale database, een Customer Data Platform, een vereiste. Golfspot voorziet hierin, met complete koppelingen naar de gespecialiseerde applicaties, uitwisseling met de federatie, samen met heldere en gebruiksvriendelijke functies voor het management en de staf-medewerkers. In allerlei applicaties heb je data nodig, de financiele adminitratie, de teesheet en de wedstrijdenmodule. Door meer clienten data centraal beschikbaar te hebben ontstaan er 1 Single Point of Thruth waarmee een beter inzicht verkregen wordt over de klanten die je bedient en stelt je in staat om betere beslissingen en (marketing)plannen te maken.

Meer informatie over Golfspot, klik hier.